Hotel booking  fra   netter 

Riva del Garda - Historie

Vi har funn i perioden før romerne, men det er ikke kjent hvordan byen var på den tiden. Utgravningene som har vært gjennomført i nærheteni av byen Campi har avdekket en befestet bosetning fra romertiden. Etter fallet av det romerske imperiet, kom Riva del Garda under kontroll av forskjellige populasjoner, inkludert goterne, langobardene, Frankerne, Scala familien, Visconti familien og Venetianerne. I begynnelsen av 1500 tallet bygde Venetianerne Bastionen som var nødvendig fordi den gav full utsikt over Gardasjøen. Fortsetter vi langs den gamle veien som følger sjøen, nær krysset i Trat, kan du fortsatt se restene av slottet bygget av folket fra Riva Del Garda i middelalderen for å kontrollere passasjen. Det var også her at kampen stod mellom Venetianerne og Viscontierne.

Ferien på Gardasjøen